Technické parametry

Velký sál - 17,30 m x 16,80 m, podium 14,00 x 3,50 m.
Malý sál - 10,50 m x 10,50 m, podium 8,50 x 3,50 m.

Zvuk a světla

  1. Velký sál

Ve velkém sále je instalovaná technologie JBL VRX 932/918 s výkonem 2 x 1600W. Systém je zavěšen u stropu sálu na příhradových konstrukcích, společně se světelnou aparaturou. Reprosystémy jsou buzeny dvěma zesilovači „Crown XTI 4000“. Využití  zvukové aparatury je možné za přítomnosti místního zvukaře v těchto případech:

  • Využití ozvučení na spuštění přinesených CD, ozvučení moderátorů a připojení hudebních souborů s vlastním zvukařem a disc-jockeje se svým pultem do výkonového systému. Hudební soubor má místo pro zvukaře, vzhledem k velikosti sálu a počtu využitelných míst v sále, v zadní části sálu  u vstupu, nebo na jevišti. Vzdálenost od jeviště je 16m. Zvukař hudebního souboru použije svoje vybavení, včetně svých monitorů na odposlech a přítomný technik jej připojí do místního PA systému. Nemusí tedy do sálu přinášet svůj vlastní ozvučovací systém na ozvučení sálu.
  • Pokud bude chtít hudební soubor, využít ke své produkci místního zvukaře, bude nutno se osobně domluvit se zvukařem, dodat seznam nástrojů, počty mikrofonů a monitorů tzv. stage plán. V tomto případě si zvukaře musí hudební skupina sama na místě zaplatit. Cena bude dohodou, dle rozsahu zvučení. Honorář zvukaře není započítán do pronájmu zvukové aparatury. Zvukař, který je k dispozici má praxi od r. 1982 a zvučil špičkové profesionální zpěváky a soubory, jak u nás tak v zahraničí.
  • Na velkém sále může být i datový projektor s možností připojení počítače na vlastní prezentaci textů a fotografií. Použitý počítač musí mít instalován software  na ovládání datového projektoru. To zajistí přítomný technik.
  • Světelný park se skládá ze šesti otočných LED hlav a čtyř pevných LED spotů. Ovládání je možné z kabiny zvukaře na ovládacím pultu Zero 88 Jester.  Světelná aparatura není vhodná na divadelní svícení.
  1. Malý sál

Na malém sále jsou instalované čtyři aktivní reprosystémy dB OPERA s výkonem á 300W. Ovládané jsou z místnosti zvukaře, kde je ukončeno propojení multipárovým kabelem. Na sále je instalován datový projektor, který je možno ovládat i z počítače připojeného přez vstup VGA a to přímo na malém sále.  Instalovaná zvuková aparatura není vhodná na ozvučení diskotéky. Pokud tedy bude chtít pořadatel použít malý sál na produkci diskotéky, musí si zajistit disc-jokeje s vlastní aparaturou. Zvuková aparatura je použitelná pro mluvené slovo nebo malé hudební soubory s vlastním zvukařem, kterého místní technik připojí do instalované aparatury. Ozvučení na velkém sále je možno přenášet do malého sálu, včetně projekce z kamer umístěných na velkém sále. Podmínkou použití zvukové aparatury na malém sále pro shora uvedené případy je přítomnost místního zvukaře. Světelná aparatura na malém sále není instalována.

Kontakt zvuk:  jirka@gs-nymburk.cz

Mobil: 603 825 323

Velký sál:

Malý sál:

 

zpět